Säkra förvärvar Ankaret Försäkring & Finans AB

Advokatbyrån Kaiding. Norrlands största och ledande advokatbyrå.

Säkra, en av Sveriges största försäkringsmäklare, har ingått avtal om förvärv av Ankaret Försäkring & Finans AB i Skellefteå.

– Branschen står under ständig förändring och för att kunna vara konkurrenskraftig på sikt krävs investeringar inom både IT och produktutveckling. Där tror vi att Säkra som en stor väletablerad aktör har mycket att tillföra, säger Gustav Lundmark, verkställande direktör vid Ankaret Försäkring & Finans.

Ankaret Försäkring & Finans, som grundades 2015, blir nu en del av Säkrakoncernen. Advokatbyrån Kaiding har biträtt säljaren GLVL Invest AB i transaktionen.