NP3 förvärvar fastighetsportfölj från Skellefteå Industrihus för 1,3 miljarder

NP3

Skellefteå Industrihus AB och NP3 Fastigheter AB (publ) har ingått avtal avseende NP3 Fastigheters förvärv av huvuddelen av Skellefteå Industrihus fastighetsbestånd. Fastighetsportföljen omfattar sjutton fastigheter med ett överenskommet fastighetsvärde om 1 293 000 000 kronor, primärt med ändamål för industri- och lagerverksamhet. Den uthyrningsbara arean uppgår till 135 000 kvadratmeter och det årliga hyresvärdet uppgår till 101 000 000 kronor. Affären är en av de största som genomförts på Skellefteås fastighetsmarknad och den enskilt största när det handlar om industri- och verksamhetslokaler.

Försäljningen anses utgöra en verksamhetsövergång, vilket innebär att de anställda i Skellefteå Industrihus kommer att erbjudas att övergå till NP3 Fastigheter.

Överlåtelsen är villkorad av bland annat godkännande av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun.

Kaiding biträdde Skellefteå Industrihus i transaktionen.