Nordtech förvärvar ReQtest

Nils Och Pål

Kaiding har biträtt Stockholm Nordtech Group vid förvärv av samtliga aktier i ReQtest AB. ReQtest som omsätter ca 30 MSEK är ett SaaS-bolag som har utvecklat en plattform för att hantera och kvalitetssäkra större IT-projekt. 

Mjukvarugruppen Nordtech är en teknikkoncern bestående av ledande mjukvarubolag med industrispecifika produkter vars vision är att förvärva stabila tillväxtbolag med starka produkter med utgångspunkten att vara en långsiktig ägare utan en bortre horisont. Utöver ReQtest finns nu skolplattformen Infomentor och skyltbolaget Shoppa i Nordtechs portfölj.