Lagercrantz Group förvärvar Westmatic-koncernen

Rollover2019

Kaiding har biträtt säljaren vid tecknande av avtal avseende Lagercrantz Groups förvärv av Arvika-baserade Westmatic Invest AB, bestående av Westmatic i Arvika AB, Westmatic Corporation i Buffalo, New York samt hel- och delägda dotterbolag i Sverige, Norge, Kanada och Australien. 

Westmatic är en ledande leverantör av miljövänliga automatiserade tvättsystem för tunga fordon som bussar, tåg, lastbilar och anläggningsmaskiner. Med verksamhet i Arvika och Buffalo har företaget en stark marknadsposition i Sverige, Norge, nordöstra Nordamerika, med export till andra delar av världen. Westmatic genererar årliga intäkter på cirka 175 MSEK.

Förvärvet planeras att slutföras i början av januari 2022