Lokalt samarbete kring internationella miljardinvesteringar

W3energy 2

Som Asset Manager förvaltar norrländska W3 Energy internationella investeringar i svensk vindkraft motsvarande närmare 20 miljarder kronor. Nu har bolaget tecknat ett samarbetsavtal med Advokatbyrån Kaiding, som därmed blir W3 Energys legala partner.

– Vi har ju vår bas i Umeå, Skellefteå och Piteå, vilket gör att Kaiding matchar oss perfekt. De har exakt den juridiska kompetensprofil som krävs i våra internationella kontakter och finns samtidigt nära oss både geografiskt och mentalt, säger W3 Energys CEO Pär Dunder.

W3 Energy är en av Nordens ledande aktörer inom drift, service och optimering av vindkraftparker och förvaltar mer än 10 % av den svenska vindkraften, däribland Europas största landbaserade vindkraftpark Markbygden ETT utanför Piteå. W3 Energys kunder är framför allt globala investerare, vilket ställer höga krav på hanteringen av juridiska frågor.

– Vi är de internationella projektägarnas lokala representanter i Sverige. För deras räkning sätter vi upp relevanta avtal och koordinerar ett stort antal underentreprenörer. Dessutom ställer de internationella kontakterna krav på att vi har juridisk medvetenhet och en uppförandekod som säkerställer att vi kommunicerar och agerar korrekt, säger Pär Dunder. 

Trygg juridisk vägledning

Nu har alltså W3 Energy valt att inleda ett långsiktigt samarbete som gör Advokatbyrån Kaiding till deras legala partner, med kompetens, enkelhet och lokal närvaro som avgörande faktorer. Pär Dunder berättar:

– Kaiding kan ge oss den trygga juridiska vägledning som vi behöver, lite som en ledarhund som identifierar risker och gör att vi kan undvika kostsamma fallgropar. Samtidigt finns det en mjuk faktor i valet av Kaiding, där vi uppskattar den enkla relationens värde hos en sympatisk partner som finns nära oss även geografiskt. Dessutom delar de vår ambition om fortsatt tillväxt.

 

”Lokal aktör på en internationell marknad”

– Vi ser W3 Energy som ett oerhört spännande företag att jobba med. Både för den betydelse deras uppdrag inom vindkraft har för tillväxten i Norrland och för att de med sin modiga resa visar att det går att vara en lokal aktör på en stor internationell marknad, säger Kaidings projektledare i samarbetet Maria Lidström.