Idun Industrier förvärvarar Culina Products

Molins

Kaiding har biträtt säljaren vid Idun industrier AB (publ):s förvärv av 80 procent av aktierna i Culina Products. Säljaren kvarstår som delägare med20 procent av aktierna i bolaget.

Culina Products består av de operativa bolagen Molins Rostfria, Nordic Tech Industry och UAB Metalo Koncepcija, vars huvudsakliga verksamheter är att tillverka och sälja rostfri inredning och övrig utrustning till främst storkök i Sverige. 

Koncernen har cirka 70 medarbetare och redovisade en omsättning om cirka 120 miljoner kronor med en rörelsemarginal på omkring 20 procent räkenskapsåret 2020.