Generationsväxling i E-son Maskin och Tidy Powersports

Advokatbyrån Kaiding. Norrlands största och ledande advokatbyrå.

Kaiding har biträtt vid generationsväxling i E-son Maskin och Tidy Powersports.

Ny ägare till bolagen via ett holdingbolag blir fyra anställda och Ackra Invest, ett regionalt riskkapitalbolag med säte i Skellefteå, ägt av Skellefteå Kraft och AC Invest. I dag finns 15 anställda i verksamheten.

Bolagen säljer, vårdar och reparerar motorfordon som skotrar, vattenskotrar, fyrhjulingar och cyklar samt säljer tillbehör, kläder, skyddsutrustning och reservdelar.

I anslutning till generationsväxlingen flyttar verksamheterna in i nya lokaler i Skellefteå och ökar därmed lokalytan från 1000 till över 3000 kvadratmeter. Genom generationsväxlingen och flytten till nya lokaler stärks E-son Maskins och Tidy Powersports ställning ytterligare i norra Sverige.