Enably levererar laboratorieinredning till Göteborgs universitet

Enably

Nybyggnationen, som omfattar cirka 32 000 kvadratmeter, är en del i investeringen om totalt ca 2 miljarder kronor för att samla Göteborgs universitets verksamhet inom den Naturvetenskapliga fakulteten.

Enably Sävar AB ska leverera och installera laboratorieinredningen som en totallösning enligt det egenutvecklade konceptet LABORATIV™ innefattande bl.a. gas, vatten, data, el och styrning av skyddsventilerade arbetsplatser. Konceptet lanserades med framgång första gången i samband med uppförandet av ett av Europas modernaste laboratorium, KI Biomedicum i Stockholm.

Kaiding biträdde Enably i upphandling och avtalstecknande.