Bilbolaget i Sundsvall förvärvar Burlin Motor-koncernen

Bilbolaget Sundvall

Kaiding har biträtt vid ingående av avtal avseende försäljningen av 40 procent av Burlin Motor-koncernen till Bilbolaget i Sundsvall. Burlin Motor är återförsäljare av Toyota och Lexus och har flera fullserviceanläggningar. Företaget har 110 anställda och omsätter 700 miljoner kronor.

Bilbolaget förvärvade 2019 Toyota Center i Sundsvall. Efter förvärven i Sundsvall och Gävle expanderar Bilbolaget sitt marknadsområde för Toyota i norra Sverige genom förvärvet av Burlin Motor med anläggningar i Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå.

När övertagandet träder i kraft så har Bilbolaget nio procent av Toyota-försäljningen i Sverige.

Förvärvet är villkorat av godkännande från Konkurrensverket