Advokatbyrån Kaiding har utsett Sofia Ungh till ny delägare

Hemsidan 5

Sofia Ungh tillträdde som ny delägare i Advokatbyrån Kaiding den 1 juli. Sofia kom till byråns Skellefteåkontor från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå 2017 och har lång erfarenhet av att arbeta med M&A, aktiemarknadsfrågor och investeringar. Sofia biträder regelbundet klienter vid nationella och internationella förvärv och försäljningar av bolag och verksamheter och biträder såväl industriella klienter som private equity-bolag. Sofias erfarenhet sträcker sig över både privat förhandlade transaktioner och offentliga uppköpserbjudanden. Därutöver biträder Sofia även klienter med kapitalanskaffningar och rådgivning avseende inrättande av incitamentsprogram och övriga bolagsrelaterade frågor.

 

- Sofia hade med sig en för byrån värdefull erfarenhet från sin tidigare arbetsgivare och har på kort tid etablerat sig som uppskattad och kompetent rådgivare inom sitt verksamhetsområde. Sofia kommer att fortsätta stärka byråns position inom det affärsjuridiska området i norra Sverige. Vi ser med glädje fram emot Sofias fortsatta bidrag till byråns utveckling. Det är våra medarbetare som skapat och bibehåller vår position som marknadsledande på våra verksamhetsorter. Vi är mycket glada att välkomna Sofia som delägare, säger Hans Andersson VD på Advokatbyrån Kaiding.