Vännäs Fastigheter AB förvärvar Vännäshus i Västerbotten AB

Flygbild

Advokatbyrån Kaiding har biträtt Vännäs Fastigheter AB vid förvärvet av Vännäshus i Västerbotten AB. Förvärvet omfatta 46 lägenheter och ca 3 300 kvadratmeter med ett fastighetsvärde om 31 miljoner kronor.  Det förvärvade bolaget kommer att fusioneras med Vännäs Fastigheter AB.