Silvestica Green Forest förvärvar 40 000 hektar skog av Norra Skog

Bara Skog 1900X1280

Kaiding har biträtt Norra Skog vid tecknande av avtal med Silvestica Green Forest om överlåtelse av 40 000 hektar skogsfastigheter i de fyra nordliga länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Transaktionen förväntas slutföras under december månad.

Norra Skog är den skogsägarförening som bildades genom en fusion av Norra Skogsägarna och Norrskog. Norra Skog ägs av 27 000 enskilda skogsägare

Silvestica Green Forest är en svensk skogsfond för institutionella investerare som grundandes 2017 av SEB, Hesselmanska stiftelsen och CRK Forest Management. Fonden har ingen egen förvaltningsorganisation i området där de nu förvärvade skogsfastigheterna ligger. I samband med undertecknandet av överlåtelseavtalet ingick parterna därför ett förvaltningsavtal som innebär att Norra Skog kommer att förvalta de överlåtna skogsfastigheterna för Silvesticas Green Forests räkning.