NPB Invest förvärvar Snidex

Snidex (1)

Kaiding har biträtt NPB Invest vid förvärv av samtliga aktier i Snidex från Dovista Sverige AB.

Snidex, som grundades 1918, är ett anrikt bolag med lång erfarenhet av såväl tillverkning som försäljning av kvalitetsfönster. Bolaget har idag cirka 80 anställda och omsätter cirka 140 miljoner kronor.