Norra Skog förvärvar andel i Husums massabruk

Animerad Fabriksbild 002

Kaiding har biträtt Norra Skog vid tecknande av avtal med Metsä Board Sverige AB om förvärv av en 30-procentig andel av massabruket i Husum.

Värderingen (enterprise value) av Massabruket i Husum kommer vid transaktionens genomförande att uppgå till cirka 875 MEUR och förväntas, efter de investeringar som planeras att genomföras under kommande år, att uppgå till cirka 1 200 MEUR. Transaktionen förutsätter godkännande från berörd konkurrensmyndighet, något som förväntas ske strax innan eller efter årsskiftet 2020/2021.

I samband med avtalstecknandet ingicks även ett långsiktigt leveransavtal avseende massaved till Husums massabruk mellan Norra Skog och Metsä Forest Sverige AB. Detta kommer att innebära att bruket framgent i större utsträckning kommer att använda sig av certifierad massaved. Dessutom innebär det att den volym massaved som importeras från de baltiska länderna avsevärt kommer att minska.