Nordvestor avyttrar fastigheter i centrala Skellefteå

Nordvestor.jpg (1)

Advokatbyrån Kaiding har biträtt vid fastighetsöverlåtelse där Nordvestor Fastigheter överlåtit två fastigheter i centrala Skellefteå till Diös.