Microdeb förvärvar ännu en konkurrent

PH_190403_0961.jpg

Kaiding har biträtt Microdeb AB vid förvärv av samtliga aktier i SMS Scandinavia AB

 

Microdeb är ett mjukvaruföretag som erbjuder helhetslösningar för effektivisering av betalningstransaktioner och med kunder inom både det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Bolaget är idag ledande i Sverige när det gäller antalet installationer, komplexiteten i kundlösningarna och bredden i dess kundbas. I och med förvärvet av SMS Scandinavia AB ökar Microdeb sina möjligheter att tillgodose de behov som marknaden efterfrågar genom bland annat ett breddat tjänsteutbud och en större geografisk spridning.