Mellby Gårds portföljbolag förvärvar Vattenresurs Sverige

PH_190403_1151.jpg

Advokatbyrån Kaiding har biträtt säljarna av Vattenresurs Sverige AB vid försäljningen av aktierna i bolaget till Mellby Gårds portföljbolag Feralco Nordic AB.