MB Funds portföljbolag förvärvar Eventyr AB

Advokatbyrån Kaiding. Norrlands största och ledande advokatbyrå.

Advokatbyrån Kaiding har biträtt säljarna av Eventyr AB vid försäljningen av aktierna i bolaget till MB Funds portföljbolag Experiental Marketing Invest Oy). 

 

Eventyr AB grundades 1995 och är idag Sveriges ledande event- och kommunikationsbyrå med en årlig omsättning uppgående till cirka 160 miljoner kronor. Genom förvärvet blir Eventyr AB en del av den finska eventbyrån TAPAUS Group och bolagen bildar tillsammans Nordens största och ledande Eventbyrå som beräknas ha en nettoomsättning på ca 50 miljoner euro år 2020.