Latours dotterbolag förvärvar ELSYS

Ph 190403 1151

Kaiding har biträtt säljaren vid tecknande av avtal avseende Investment AB Latour (publ):s dotterbolag Bemsiq AB:s förvärv av 70 procent av aktierna av Elektroniksystem i Umeå AB ("Elsys"). Grundarna kvarstår som delägare med 30 procent av aktierna i Elsys.

Elsys är en internationellt ledande tillverkare och säljare av LoRaWAN®-sensorer till applikationer för smarta fastigheter och städer. Bolaget grundades 2005 och har 7 anställda med huvudkontor och tillverkning i Umeå, Sverige. Nettoförsäljningen 2019 var 29 miljoner SEK och förväntas uppgå till 45 miljoner SEK under 2020.

Förvärvet kommer slutföras under januari 2021.