Holmen förvärvar Martinsons

Martinsons.jpg

Kaiding har biträtt säljaren vid tecknande av avtal avseende Holmens förvärv av Martinsons, en av Sveriges ledande aktörer inom sågade och förädlade trävaror. Köpeskillingen uppgår till 1,0 Mdkr för 100 procent av aktierna. Förvärvet nästan fördubblar Holmens försäljning av trävaror till drygt 3 Mdkr samtidigt som det flyttar fram positionerna inom träbyggnation och ger Holmen möjlighet att förädla merparten av råvaran från egna skogar i egen industri.

Martinsons utgörs av två välinvesterade sågverk i norra Sverige med en omfattande förädling av trävaror för skandinavisk träbyggnation samt en projektverksamhet för uppförande av kompletta stommar av korslaminerat trä (KL-trä) och limträbalkar till bland annat kontor, idrottshallar och flerfamiljshus. Antalet anställda uppgår till 470 personer där flertalet sysselsätts inom förädlingsverksamheten.

Affären förutsätter att Holmen erhåller godkännande från berörd konkurrensmyndighet, något som förväntas bli klart under hösten.