Verdanes portföljbolag förvärvar ReachMee TopCo AB

PH_190403_0961.jpg

Advokatbyrån Kaiding har biträtt säljarna av ReachMee TopCo AB vid försäljningen av aktierna i bolaget till riskkapitalbolaget Verdanes portföljbolag.