Kaiding har biträtt vid försäljningen av Umandiagnostics AB

Bild Uman.jpg

Det forskningsbaserade Umeåbolaget Umandiagnostics grundades 2006 och verksamheten består i att utveckla och sälja test för att upptäcka neurologiska sjukdomar. Bolaget utsågs 2018 till ett Svenskt Superföretag av Veckans Affärer och Bisnode. Vid årsskiftet 2016/17 inledde bolaget ett affärssamarbete med det amerikanska bolaget Quanterix Corporation (noterat på Nasdaq). Detta har lett fram till att ägarna nu har sålt samtliga aktier i Umandiagnostics till Quanterix. Kaiding har biträtt ägarna vid försäljningen. Mer information framgår av Quanterix pressrelease om affären, se https://www.quanterix.com/resources/press-releases/quanterix-announces-agreement-acquire-umandiagnostics-worlds-leading