Tyréns förvärvar VVS-konsulterna

Tyrens.jpg

Advokatbyrån Kaiding har biträtt vid försäljningen av VVS-konsulterna Skellefteå AB till Tyréns. VVS-konsulterna tillhandahåller tjänster inom projektering av VA, värme, kyla samt luft och arbetar nationellt, men med fokus på norra Sverige. VVS-konsulterna har en bred kundbas inom både offentlig och privat sektor.