Storskogen förvärvar Alfta Kvalitetslego AB och Alfta Kvalitetslego Maskiner AB

50b0972c82b5ea8b665656dcde50aa3c-xxlarge.jpg

Kaiding har biträtt ägarna av Alfta Kvalitetslego AB och Alfta Kvalitetslego Maskiner AB vid försäljningen till Storskogen samt säljarnas återinvestering.

Alfta Kvalitetslego AB är legotillverkare inom mekanisk tillverkning och konstruktion. Bolaget har sedan starten 1994 haft en stadig tillväxt och har idag drygt 60 medarbetare och med en omsättning på drygt 150 miljoner kronor.

Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes 39 fristående företag med en samlad omsättning på ca 6,5 miljarder kronor