Railcare förvärvar för att säkerställa kompetensförsörjning

Railcare.jpg

Advokatbyrån Kaiding har biträtt Railcare Group AB, som är noterat på Nasdaq Stockholm, vid ingående av avtal avseende förvärv av Elpro i Skellefteå AB. Tillträde sker den 3 februari 2020.  Förvärvet görs för att Railcare ska säkra dess nuvarande och framtida elkompetens  för expansion inom segment maskinförsäljning. Elkompetens är en viktig faktor i alla maskinförsäljningar samt för framtida maskinförsäljningar av batterifordonet MPV, säger Railcare Groups CEO Daniel Öholm.