Nordvestor förvärvar fastigheter i centrala Skellefteå

Nordvestor.jpg

Advokatbyrån Kaiding har biträtt vid fastighetsöverlåtelser genom vilka Nordvestor Fastigheters dotterbolag Oxtindrarna  förvärvat två fastigheter från Skebo och HSB. Förvärvet innebär att Nordvestor nu är ensam ägare av kvarteret Oxen i centrala Skellefteå.