Advokatbyrån Kaiding har biträtt vid Lindströms Transports förvärv av Kiruna Bilfrakt

KBF.jpg

Lindströms Transport förvärvar Kiruna Bilfrakt och stärker därigenom sin position inom godstransporter i Norrbotten med nya uppdrag för bland annat Postnord och Martin & Servera.

 

Lindströms Transport befinner sig i en expansiv fas och har så sent som i oktober 2018 vunnit pris för Årets tillväxtföretag i Luleå. Kiruna Bilfrakt hade 2018 en omsättning på ca 50 miljoner kronor.