Advokatbyrån Kaiding biträder Infrea AB i samband med notering

Advokatbyrån Kaiding har biträtt Infrea AB i samband med upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Första handelsdag var den 20 april 2018.

Kristall 2

Infrea är en industrigrupp som säljer tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur genom att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential.

Bolaget är för närvarande verksamt inom tre huvudsakliga affärsområden; brandsäkerhet, mark och anläggning samt infrastruktur.