Accent Equity Partners portföljbolag genomför tilläggsförvärv

Kristall 2

Kaiding har biträtt Accent Equity Partners portföljbolag Miljörivarna i Skandinavien AB vid dess förvärv av en majoritetspost i Drive Demolering Riv Entreprenad AB.

 

Miljörivarna i Skandinavien AB är en av Sveriges ledande aktörer inom håltagning, rivning och sanering och har cirka 250 anställda. Med kontor från Gällivare i norr till Simrishamn i söder är företaget rikstäckande. Bolaget har varit verksamt sedan 1990-talet och har växt både organiskt och genom förvärv de senaste åren. I och med förvärvet går Miljörivarna i Skandinavien in som expansionspartner till Drive Demolering Riv Entreprenad AB och förvärvar en majoritetspost i bolaget. Härmed stärker Miljörivarna sin marknadsposition i södra Sverige och utökar sitt tjänsteutbud inom rivning och sanering.