Allmänna villkor

Allmänna villkor

Av våra allmänna villkor framgår hur vi arbetar och vad klienterna kan förvänta sig av våra tjänster.

Nedanstående allmänna villkor gäller för uppdrag som Advokatbyrån Kaiding påbörjade den 22 februari 2017 eller senare.

Personuppgiftspolicy

Av personuppgiftspolicyn framgår hur vi hanterar personuppgifter.

Personuppgiftspolicy

Konsumenttvistnämnd

Du som är konsument kan under vissa förutsättningar vända dig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och ekonomiska krav mot oss prövande. För ytterligare information, se www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. Nämnden har postadress Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.