Gruva och energi

Advokatbyrån Kaiding biträder klienter med rådgivning kring gruvrelaterade frågor, såsom undersökningstillstånd, bearbetningskoncessioner, markanvisning, tillstånd och drift samt avslutande av gruvverksamhet.

Advokatbyrån Kaiding biträder även klienter med rådgivning inom energirätten, t.ex. rörande frågor vid etablering, ändring och drift av kraftproduktionsanläggningar (t.ex. vindkraftsparker och vattenkraftverk) och anläggningar för eldistribution samt därtill hörande frågor.