Immaterialrätter

Immateriella rättigheter utgör en allt större andel av företags tillgångar. Därför blir det även allt viktigare att redan tidigt skapa ett fullgott skydd för dessa.

Advokatbyrån Kaiding biträder våra klienter med rådgivning i frågor om upphovsrätt, firmarätt, varumärkesrätt och andra immaterialrätter. Vi ger även råd om marknadsrätt, strategi- och policyfrågor samt biträder våra klienter med upprättande av avtal om exempelvis överlåtelse och licensiering av immateriella rättigheter.