Fastighet

Advokatbyrån Kaiding biträder regelbundet klienter vid köp och försäljning av fastigheter och större fastighetsbestånd.

Våra jurister har även lång erfarenhet av rådgivning när det gäller olika former av frågor rörande fel i fastighet, plan- och bygglagstiftning, fastighetsregleringar m.m. Bland våra klienter finns såväl fastighetsbolag som kommuner och privatpersoner.