Migration

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde och bistår klienter genom hela processen avseende uppehållstillstånd. Våra jurister är kunniga och engagerade samt väl insatta i de förändringar som regelbundet sker i lagstiftningen och i svenska och internationella rättsfall på migrationsrättens område. Vi har företrätt klienter med framgång vid såväl svensk domstol som Europadomstolen. Du som är asylsökande har alltid rätt att själv önska vem som ska företräda dig i asylprocessen.