Migration

Migration

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde och bistår klienter genom hela processen avseende uppehållstillstånd. Utöver frågor om skyddsskäl biträder vi personer rörande uppehållstillstånd på andra grunder så som arbete, studier och anhöriginvandring. Våra jurister är kunniga och engagerade samt väl insatta i de förändringar som regelbundet sker i lagstiftningen och i svenska och internationella rättsfall på migrationsrättens område. Vi har företrätt klienter med framgång vid såväl svensk domstol som Europadomstolen. Du som är asylsökande har alltid rätt att själv önska vem som ska företräda dig i asylprocessen.

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom migration eller fyll i vårt kontaktformulär så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person hos oss på Advokatbyrån Kaiding.

Kontakta oss