VI ÄR MER ÄN NORRLANDS STÖRSTA ADVOKATBYRÅ

Nu finns vi i Östersund

VI VILL GÖRA DET ENKLARE för dig att få juridiska expertråd och trygghet. I såväl ditt företagande som privat. Därför tänker vi på ett annat sätt än traditionella byråer.

Vi vill jobba proaktivt och förebyggande kring juridiska frågor och avtal – innan tvister uppstår. Med vår samlade kompetens och mer än 60 medarbetare, som teamar upp, kan vi erbjuda rätt kunskap och tjänst utifrån just ditt behov. Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Emma Cutting advokat/delägare

Så här slipper du otrevliga överraskningar som företagare

EMIL KRISTOFFERSSON, advokat på Kaiding i Östersund
svarar på frågor om affärsrätt.

1. Behöver två vänner som driver företag ihop
ha ett aktieägaravtal?

Nej, ni måste inte men det underlättar och innebär en trygghet. Genom avtalet drar ni upp riktlinjerna för hur ert bolag ska styras, under vilka förutsättningar ni får sälja era aktier, hur mycket tid ni ska lägga ner på verksamheten eller vad som ska hända om en av er blir allvarligt sjuk m.m.

Kom ihåg att aktier kan överlåtas fritt. Det innebär att din partner kan sälja sina aktier till vem som helst när som helst, om ni inte kommit överens om annat. Det är bättre att bestämma vad som gäller för bolaget och ert samarbete när ni är goda vänner och drar åt samma håll än att vänta tills diskussioner och oenigheter uppstår.

2. Kan jag bli personligt betalningsansvarig
för ett aktiebolags skulder?

Det som skiljer aktiebolaget från andra företagsformer är att ägarna inte har något personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder. Men det finns vissa undantag. Bland annat måste styrelsen tillse att aktiebolaget har ett visst aktiekapital. Om så inte är fallet behöver en kontrollbalansräkning upprättas och aktiebolagets revisor granska denna. Om detta inte görs riskerar styrelsen att bli personligt ansvariga för de förpliktelser som uppkommer för aktiebolaget.

Vidare är vissa värdeöverföringar från aktiebolaget otillåtna och kan leda till att de som medverkat till sådana blir personligt ansvariga. Slutligen kan företrädare även bli personligt betalningsansvariga för aktiebolagets skatteskulder i vissa situationer. Om du ska ta på dig styrelse- eller VD-uppdrag i ett aktiebolag – se till att du har full insyn i aktiebolagets ekonomi och förehavanden så att du slipper personligt betalningsansvar.

3. Hur skyddar jag min affärsidé?

Ofta är affärsidén det mest värdefulla ett bolag har. För att attrahera investerare och i vissa fall även kunder och leverantörer är det ofta nödvändigt att dela sin affärsidé med externa parter. Se därför till att information som lämnas till sådana parter är skyddade genom t.ex. ett sekretessavtal.

4. Är ett muntligt avtal giltigt?

Generellt sett gäller ett muntligt avtal om det inte finns lagstadgade formkrav, såsom exempelvis vid överlåtelse av en fastighet. Utan ett skriftligt avtal kan det också vara svårt att bevisa vad man faktiskt avtalat. Så även om det muntliga avtalet som träffats är giltigt innebär det inte att man med säkerhet lyckas visa vad man avtalat om.

Dessutom är det inte säkert att parterna har samma minnesbild av vad som faktiskt avtalades. Vårt råd är därför att träffa skriftliga avtal i så stor utsträckning som möjligt och i synnerhet när det gäller förhållanden som är av stor vikt för dig eller din verksamhet.

5. Kan vi begära ersättning när hyresvärden
sagt upp vårt hyreskontrakt?

Om hyresvärden har sagt upp ert hyreskontrakt kan ni ha rätt till ersättning motsvarande en årshyra eller mer. Om ni förhyrt lokalen mer än nio månader och inte avtalat om annat har ni enligt huvudregeln ett så kallat indirekt besittningsskydd.

Det innebär lite förenklat att ni har rätt till ersättning om ni inte har misskött er grovt, huset ska rivas, huset ska genomgå en omfattande ombyggnation eller om hyresvärden har någon annan befogad anledning att upplösa hyresförhållandet.

Har du fler frågor, hör av dig till oss!

Därför behöver du ett giltigt testamente!

EMMA CUTTING, advokat på Kaiding i Östersund
svarar på frågor om arvsrätt.

När ska du skriva ett testamente?

– När du själv vill bestämma vem som ska ärva din egendom. Annars är det reglerna i ärvdabalken som styr. Du kan skriva ett testamente från det att du fyllt 18 år, sedan kan du såklart ändra testamentet under livets gång.

2 Vem ärver om det inte finns ett testamente?

– I första hand är det dina barn. Om du är gift och ni har gemensamma barn är det din make/maka som ärver. Men om du har barn med annan än den du är gift med (sk särkullsbarn) har de rätt att få ut sin del av arvet. Har du inga barn är det antingen dina föräldrar eller syskon/syskonbarn, farföräldrar och till sist dina föräldrars syskon som ärver dig. Saknar du arvingar är det allmänna arvsfonden som ärver.

3 Vad ska du tänka på när du skriver ett testamente?

– Det finns särskilda krav för att ett testamente ska vara giltigt. Det ska vara skriftligt och bevittnat av närvarande testamentsvittnen. Det är endast giltigt i original och därför viktigt att förvara på ett säkert sätt.

Kom överens innan ni blir ovänner!

1 Varför ska ni skriva ett samboavtal?

– Om du och din sambo går skilda vägar har ni båda rätt att begära bodelning. Förenklat innebär det att ni delar på samboegendomen d v s er gemensamma bostad och ert bohag.

Men om ni skriver ett samboavtal kan ni bestämma vad som ska ingå i en bodelning och hur egendomen ska fördelas mellan er. Till exempel om ni har betalat olika kontantinsatser för den gemensamma bostaden eller om ena parten ensam betalat för bostaden.

2 Varför är det bra med ett äktenskapsförord?

– När ett äktenskap upphör görs en bodelning, där i stort sett all egendom ingår. Vill ni reglera vilken egendom som ska ingå i en bodelning och hur egendomen ska fördelas kan ni göra det i ett äktenskapsförord.

Exempelvis kanske man inte vill att den ena partens ärvda del i sommarstugan ingår eller den andra partens del i ett aktiebolag. Att skriva ett äktenskapsförord medan ni är sams kan underlätta vid en skilsmässa och undvika en långdragen tvist.

Har du fler frågor, hör av dig till oss!

Fråga Kaiding

 

Vad gör jag om min kompanjon hoppar av företaget?
Vem ärver om det inte finns något testamente?
Behöver jag juridisk hjälp vid ett generationsskifte?

 

 

ADVOKATBYRÅN KAIDING

ADVOKATBYRÅN KAIDING är Norrlands största och ledande advokatbyrå. Vi finns i Kalix/Haparanda, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå och nu också i Östersund. Vi vill också vara Norrlands närmaste advokatbyrå. Med lokal närvaro och god kännedom om näringsliv och företagande erbjuder vi specialiserad juridisk rådgivning inom en rad rättsområden.

Kontakt

Kontor Östersund

Besöksadress:
Köpmangatan 22, Östersund
Telefon: 
010-1990880

 

Postadress: 
831 30 Östersund

E-postadress: 
ostersund@kaiding.se