Biträdande jurist

Robert Forslund

Inriktning

Bakgrund

  • Juristexamen, 2012
  • Skatteverket, 2010-2012
  • Skellefteå tingsrätt, tingsnotarie, 2012-2014
  • Familjens Jurist, 2014
  • Hovrätten för Övre Norrland, hovrättsfiskal, 2014-2016
  • Skellefteå tingsrätt, tingsfiskal, 2016-2018
  • Hovrätten för Övre Norrland, tf. hovrättsassessor och senare hovrättsassessor, 2018-2019
  • Umeå Universitet, adjunkt i straff- och processrätt, 2019-2021
  • Advokatbyrån Kaiding, 2021-

Kontakt

Placering: Skellefteå
Telefon: +46 70-202 02 00
E-post: robert.forslund@kaiding.se