Administratör

Margita Lindquist

Inriktning

Biträder juristerna med handläggning av ärenden, främst när det gäller boutredningar och personskaderegleringar.

Bakgrund

Anställd sedan 1977.

Kontakt

Placering: Skellefteå
Telefon: +46 10-19 90 600
E-post: margita.lindquist@kaiding.se