Elin Eliasson

Advokat

Inriktning

Bakgrund

  • Postgradute Diploma in EU Competition Law, King’s College London, 2017
  • Juristexamen, Stockholms Universitet, 2012
  • Juridikstudier vid Universität Wien, Wien, 2011-2012
  • Jönköpings tingsrätt, tingsnotarie, 2012-2014
  • Generaldirektoratet för konkurrens, Europeiska Kommissionen, Bryssel 2013-2014
  • Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, 2014-2019
  • Sakkunnig jurist, Konkurrensverket, 2019
  • Kommunjurist, Östersunds kommun, 2019-2020
  • Advokatbyrån Kaiding 2020-
  • Ledamot i Sveriges advokatsamfund, 2018 samt 2020 –

Kontakt

Placering: Östersund
Telefon: +46 70-274 11 06
E-post: elin.eliasson@kaiding.se