Eva Marklund

Handläggare

Inriktning

Arbetar som handläggare i konkurser och biträder i övrigt juristerna med handläggning av allmänna ärenden, särskilt rörande boutredningar och bodelningar.

Bakgrund

Anställd sedan 1976.

Kontakt

Placering: Luleå
Telefon: +46 10-19 90 800
E-post: eva.marklund@kaiding.se