Handläggare

Doris Lundgren

Inriktning

Arbetar som handläggare i konkurser och biträder i övrigt juristerna med handläggning av allmänna ärenden.

Bakgrund

Anställd sedan 2010.

Kontakt

Placering: Luleå
Telefon: +46 10-19 90 800
E-post: doris.lundgren@kaiding.se