Administratör

Camilla Johansson

Inriktning

Ansvarig för kontorets reception. Biträder juristerna med handläggning
av allmänna ärenden.

Bakgrund

Anställd sedan 2016.

Kontakt

Placering: Luleå
Telefon: +46 10-19 90 800
E-post: camilla.johansson@kaiding.se