Handläggare

Anna Lindgren

Inriktning

Arbetar som handläggare i konkurser och biträder i övrigt juristerna med handläggning av allmänna ärenden.

Bakgrund

Anställd sedan 2019.

Kontakt

Placering: Luleå
Telefon: +46 10-19 90 800
E-post: anna.lindgren@kaiding.se