Handläggare

Sini Sanneder

Inriktning

Bistår juristerna med utredningar och biträder i övrigt juristerna med handläggning av ärenden.

Bakgrund

Anställd sedan 2022.

Kontakt

Placering: Kalix
Telefon: +46 10-19 90 850
E-post: sini.sanneder@kaiding.se