Konkursauktion "Eastern Palace"

Information Memorandum FINAL(2441215

Juruibei AB försattes i konkurs vid Umeå tingsrätt den 15 februari.

Konkursbolaget har bedrivit restaurangverksamhet under namnet ”Eastern Palace” i förhyrda lokaler på adress Vasagatan 12 i centrala Umeå.

Konkursbolagets rörelsetillgångar som i huvudsak omfattar restauranginventarier ligger ute till försäljning via nätauktion hos Vaxxa AB.

För mer information se:  https://www.vaxxa.se/auktioner/76124/