Konkursanbud UÅ Padel AB

Bild1

UÅ Padel AB försattes i konkurs vid Umeå tingsrätt den 12 maj 2023 efter egen ansökan, varvid advokat Magnus Lindblom vid Advokatbyrån Kaiding i Umeå förordnades till konkursförvaltare.

Konkursbolaget har bedrivit padelhall och tillhörande shop med försäljning av sportartiklar.

Verksamheten har bedrivits i hyrda lokaler på Tegelslagarvägen på Ersboda i Umeå.

Mer information om anläggningen, https://www.uapadel.se/

Konkursförvaltaren infordrar härmed anbud på konkursbolagets rörelsetillgångar.

För beställning av anbudsunderlag, visning av rörelsen samt ytterligare upplysningar om egendomen kontakta advokat Magnus Lindblom på tfn 070-677 09 95 alternativt 010-19 90 700.

Bud märk ”UÅ Padel” lämnas skriftligen per e-post till sofia.norlen@kaiding.se eller till nedan angivna postadress. Bud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 1 juni 2023 kl.12.00.

Advokatbyrån Kaiding
Box 124
901 04 Umeå