Konkursanbud Salong Luxe

Salong Luxe

Salong Luxe Umeå AB försattes i konkurs vid Umeå tingsrätt den 2 mars 2023. Advokat Magnus Lindblom vid Advokatbyrån Kaiding i Umeå förordnades till konkursförvaltare. 

Salong Luxe Umeå AB har bedrivit frisörverksamhet i hyrd lokal belägen på Timotejvägen på Västersätt i Umeå.

Konkursförvaltaren infordrar härmed anbud på konkursbolagets rörelsetillgångar. Visning av lokalen kan ske efter överenskommelse med advokat Magnus Lindblom som även kan lämna ytterligare upplysningar om egendomen. Tel. 010.19 90 700 alt. magnus.lindblom@kaiding.se

Bud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 24 mars 2023 kl. 12:00. Anbudsförutsättningar och mer information finns i anbudsunderlag nedan. 

Anbudsunderlag