Offentlig auktion - Övertorneå Jouksengi 11:8, 11:9, 11:10, 9:19

Bild Skog

Advokat Jerker Gramner har genom Haparanda tingsrätts beslut den 31 mars 2022 och den 27 april 2023 förordnats att för delägarnas gemensamma räkning bjuda ut fastigheterna Övertorneå Juoksengi 11:8, 11:9, 11:10 och 9:19.

Nedan följer allmän information om auktionen och villkoren för tingsrättens beslut om försäljningen och därefter en beskrivning av fastigheterna.

Auktionspromemoria
Bilaga 1 a . Skogsbruksplan 2009-2018, 1 (2)
Bilaga 1 b. Skogsbruksplan 2009-2018 , 2 (2)
Bilaga 2. Lantmäteriets kartor och utdrag ur fastighetsregister Juoksengi 11:8 och
11:10
Bilaga 3. Lantmäteriets kartor och utdrag ur fastighetsregister Juoksengi 11:9
Bilaga 4. Lantmäteriets kartor och utdrag ur fastighetsregister Juoksengi 9:19
Bilaga 5. Bilder Övertorneå Juoksengi 11:8
Bilaga 6. Värdering Övertorneå Juoksengi 9:19
Bilaga 7. Bilder Övertorneå Juoksengi 9:19