Konkursanbud Spotin AB

ANBUDSUNDERLAG FÖRSÄLJNING I KONKURS SPOTIN AB (559027-1549)

Information Memorandum FINAL(2441215

Spotin AB försattes i konkurs genom Luleå tingsrätts beslut den 4 oktober 2023, varvid advokat Sami Hietala vid Advokatbyrån Kaiding i Luleå, förordnades till konkursförvaltare.

Konkursförvaltaren har till uppgift att avveckla tillgångarna i konkursboet. Intressenter tillhandahålls nu introduktions- och anbudsunderlag i syfte att kunna lägga anbud på tillgångarna i konkursboet.

Konkursboet infordrar nu anbud på all egendomen. Bindande skriftligt anbud ska avges senast den 6 november 2023 .

I skriftligt anbud ska anges :
(i) Tydligt vilken egendom anbudet avser 
(ii) Anbudet i SEK exklusive mervärdesskatt (mervärdesskatt utgår på försäljningen - utom om överlåtelsen bedöms vara en verksamhetsöverlåtelse enligt skattelagstiftning)

Skriftligt anbud skickas till: sami.hietala@kaiding.se och  jerker.gramner@kaiding.se eller per post till Spotin AB:s konkursbo, c/o Advokatbyrån Kaiding, Box 112, 971 04 Luleå