Konkursanbud LackExperten Sverige AB

Bild2

LackExperten Sverige AB, 559092-8221, försattes i konkurs vid Umeå tingsrätt den 8 juni 2023 efter egen ansökan, varvid advokat Magnus Lindblom vid Advokatbyrån Kaiding i Umeå förordnades till konkursförvaltare.

Konkursbolaget har bedrivit ytbehandling av fordon, industriprodukter mm. Konkursbolagets stora kund har varit Komatsu åt vilka bolaget klarlackar skogsmaskiner.

Verksamheten har bedrivits i hyrda lokaler på Korsvägen 1 i Holmsund.

Konkursförvaltaren infordrar härmed anbud på konkursbolagets rörelsetillgångar som i huvudsak omfattar maskiner, inventarier, varulager, fordon och immateriella rättigheter. 

Bud märkt ”LackExperten” lämnas skriftligen senast den 7 juli 2023 kl.12.00. För anbudsunderlag och anbudsförutsättningar vänligen kontakta konkursförvaltare Magnus Lindblom på magnus.lindblom@kaiding.se alt. 010-19 90 700.