Konkursanbud Fastigheten Övertorneå Koivukylä 58:2

Hedenäset

Betulafog AB (556442-2466) försattes i konkurs den 19 maj 2023, advokat Jerker Gramner förordnandes till konkursförvaltare.

Konkursbolaget har bedrivit snickeriverksamhet och förädling av träprodukter i Hedenäset, Övertorneå kommun. Verksamhet har bedrivits i egenägda lokaler på fastigheten Koivukylä 58:2 som nu bjuds ut till försäljning genom ett anbudsförfarande. Information om fastigheten finns i anbudsunderlaget.

Bilaga:

1. Anbudsblankett
2. Värdering med bilagor, 27 sidor

Anbud tillställs Jerker Gramner via brev eller e-mail, anbud emotses senast den 13 oktober 2023

Visning kan ske efter överenskommelse med Jerker Gramner och ytterligare upplysningar lämnas av Jerker Gramner på telefon 010-19 90 850 alternativt jerker.gramner@kaiding.se